Ergotherapie

Ergotherapie is een holistische therapie waarbij niet alleen gekeken wordt naar beperkingen, maar met name naar de mogelijkheden van een individu. Doel van ergotherapie is om weer zo optimaal mogelijk te functioneren in de omgeving waarin je woont, leeft en werkt. Bij het vast stellen van doelen wordt aangesloten bij jouw wensen en gewoonten.

De sessie

Ergotherapie wordt op veel verschillende plekken in de zorg ingezet. Binnen Praktijk Storm wordt ergotherapie aangeboden bij hulpvragen hebt die betrekking hebben op:

  • stressklachten
  • (onbegrepen) pijnklachten
  • energieverdeling
  • planningsproblemen

Vergoeding zorgverzekeraar

Ergotherapie wordt vergoed vanuit het basispakket van alle zorgverzekeraars. Iedereen heeft recht op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. Hierbij moet je wel rekening houden met het eigen risico van de basisverzekering. Vanuit een aanvullende verzekering kun je mogelijk meer uren vergoed krijgen. Raadpleeg hiervoor je zorgverzekeraar.